27-Apr-2018 04:35 AM

Selamat datang,

Sistem i-Kelahiran JKN Sabah Version 2.1

Pengumuman:

Sukacitanya dimaklumkan, bermula 1hb Mac 2018 I-Kelahiran Versi 3 (IK3) akan digunapakai bagi menggantikan I-Kelahiran Versi 2.1.

Sila ambil perhatian, dan patuhi langkah-langkah berikut untuk perlaksanaan IK3

Untuk kali PERTAMA login, sila gunakan ID ikelahiran macam biasa.

Setelah berjaya login, IK3 akan meminta anda membuat padanan ID I-Kelahiran dengan ID e-STAF JKN anda. (Kecuali klinik/hospital swasta)

Sila masukkan NRIC anda untuk padanan eSTAF

Sila pastikan maklumat eStaf dan dan fasiliti IK anda betul.

Tekan butang "sahkan" untuk mengesahkan maklumat anda.

Sekiranya pengesahan berjaya. Sila log out IK3 dan login semula menggunakan ID eSTAF

Nota: Pastikan anda mempunyai ID eSTAF (Kecuali Klinik/Hospital swasta)